Voedselhulp

Voor de aanvraag van een voedselpakket via voedselbank Stichting Solidair kunt u op werkdagen tussen 10:00 en 14:30 uur contact opnemen via telefoonnummer 070-3097378 voor het maken van een afspraak. bij geen gehoor: 06-85141276

De aanvragen voor een voedselpakket worden alleen gedaan door o.a. maatschappelijk werk, sociale raadslieden, bureau schuldhulpverlening, diaconie van een kerk enz. In principe kunnen personen zich niet rechtstreeks aanmelden, dit om er zeker van te zijn, dat er ook structureel aan de probleemsituatie gewerkt wordt en om er voor te zorgen dat de pakketten bij de echte noodgevallen terechtkomen.

De Voorwaarden
Let op! De voorwaarden zijn per 01-01-2016 gewijzigd!
Hiervoor zijn door de Voedselbank van Stichting Solidair criteria opgesteld. Wanneer een éénpersoonshuishouden na aftrek van vaste lasten, zoals huur, water, energie en verzekeringen minder dan € 200,-- per maand overhoudt om te besteden aan voedsel en kleding (zgn. leefgeld) komt men in aanmerking voor ondersteuning. Voor meerpersoonshuishoudens worden de criteria verhoogd met € 80,-- per extra volwassene (d.i. alle personen van 18 jaar of ouder) en € 70,-- voor kinderen t/m 17 jaar.

Voor een gezin van 2 ouders met 2 kinderen komt dit dus op €200 + 1 x € 80 + 2 x € 70 = € 360 per maand.

In principe wordt de ondersteuning slechts voor een bepaalde tijd geboden (max. 1 jaar).

Er moet met de grootst mogelijke zorg gewaakt worden voor de privacy van degenen die de pakketten ontvangen. Hun gegevens mogen derhalve niet aan anderen ter beschikking worden gesteld of ter inzage worden gegeven.

Stichting Solidair

 

sjaak bral.png

rita_logo.png